Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Sao_vui_cap_tinh.flv SAO_VUI_PHIM.flv P1040607.jpg P1040606.jpg P1040604.jpg P1040603.jpg P1040600.jpg P10405961.flv P1040596.flv P1040558.jpg P1040580.jpg P1040594.jpg P1040593.jpg P1040565.jpg P1040570.jpg P1040500.jpg P1040502.jpg P10404972.jpg P1040406.jpg P1040481.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm và 4 năm thực hiện cuộc vận động ...

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Yến Lan (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:05' 27-10-2010
  Dung lượng: 108.5 KB
  Số lượt tải: 155
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ XÃ HẢI CHÁNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TIỂU HỌC SỐ 2
  Hải Chánh , ngày 12 tháng 10 năm 2010

  BÁO CÁO
  SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 VÀ TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
  A. SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
  Thực hiện chương trình công tác của chi bộ Trường Tiểu học năm 2010. Được sự chỉ đạo của thường vụ Huyện ủy về tiến hành tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm và tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chi bộ trường Tiểu học số 2 Hải Chánh xin đánh giá những kết quả đạt được như sau:
  I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010:
  1) Công tác tuyên truyền, giáo dục của chi bộ đối với cuộc vận động và nhiệm vụ chung :
  Chi bộ thường xuyên tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao năng lực giải quyết công việc của tổ chức và nhiệm vụ được phân công. 100% Đảng viên tham gia học tập chỉ thị, NQ đầy đủ, tổ chức sinh họat thường kỳ trước ngày đầu tháng. Các cuộc họp nội dung đảm bảo chất lượng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của chi bộ thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Số lượng đảng viên tham gia đầy đủ, đảm bảo tính dân chủ trong sinh họat Đảng. Trong sinh họat đảng viên đã phát huy được tinh thần phê và tự phê bình , thực sự phát huy được dân chủ, trách nhiệm xây dựng và đề ra nghị quyết chi bộ, phù hợp với chức năng lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.
  Tiếp tục tuyên truyền và tăng cường giáo dục xây dựng nếp sống mới trong đơn vị. Mọi cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
  Chi ủy tăng cường công tác giám sát quản lý Đảng viên, phân công công tác theo chức danh để kiêm nhiệm các họat động của chi bộ, duy trì kiểm tra đôn đốc việc chấp hành chỉ thị, NQ của Đảng về thực hiện nhiệm vụ của các Đảng viên
  Duy trì tốt các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ với những nội dung phong phú, phù hợp thực tiễn Nhà trường.
  Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến từng Cán bộ đảng viên, giáo viên.
  Thông qua các buổi họp phụ huynh để tuyên truyền trong phụ huynh các chủ trương chính sách và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
  Mỗi cán bộ đảng viên luôn tích cực tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nghiệp vụ trong giảng dạy.
  Thực hiện pháp lệnh dân chủ, mỗi kỳ mỗi năm đều tổng kết đánh giá các hoạt động đã thực hiện để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở kỳ sau.

  * Kết quả:
  - 100% CB đảng viên đều đạt tư tưởng tốt, có phẩm chất chính trị vững vàng kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.
  - 100% CB đảng viên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, của Nhà nước. Tham gia đầy đủ mọi phong trào hoạt động của ngành, quy định của địa phương.
  - Chi bộ chỉ đạo Nhà trường và các đoàn thể chính trị làm hồ sơ thi đua cuối năm.
  - Cấp ủy Chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường đã kết hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy xã Hải Chánh nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5; lần thứ 6 của BCH TW Đảng khóa X.
  - Trong 9 tháng đầu năm Chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể đoàn kết tốt, thực hiện phương chậm chống tham ô lãng phí tổt, không có hiện tượng mất kỷ cương và thắc mắc nào trong cơ quan.
  2- Đối với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
  * Những nội dung chủ yếu:
  - Tham gia học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo kế hoạch triển khai đầu năm học.
  - Đảng viên tham gia học tập tại Đảng bộ địa phương về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  - Tham gia viết bài thu hoạch tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
  - Xác
   
  Gửi ý kiến